Life coach

Hoe krijg je weer meer grip op bepaalde zaken?

Life coach

Wat is een life coach nu eigenlijk? Iedereen lijkt daar wel zijn eigen formule voor te verzinnen. Bij de ene definitie moet je jezelf zien te vinden, de ander wil in je verleden gaan wroeten om je met het heden te helpen, maar wat is het nou volgens ons?

Life coaching is het proces waarbij je mensen kunt helpen om persoonlijke doelen te bepalen of definiëren en te kijken hoe je deze kunt bereiken. Deze doelen worden vaak bereikt door vaardigheden en een houding te ontwikkelen die zal gaan leiden tot zelfbekrachtiging. Life coaching gaat over het algemeen over zaken als de balans tussen werk en privéleven en loopbaanveranderingen, en vindt vaak plaats buiten de werkomgeving.

Niet alleen bij life coaching, maar meer breder nog bij coaching in het algemeen is de coach er altijd op gericht om mensen in positieve zin te veranderen of in ieder geval andere inzichten te geven. Bij coaching in het algemeen en zeker bij life coaching zijn wij ervan overtuigd dat er veranderingsmogelijkheden besloten liggen in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is niet het doel en ziekte is niet het uitgangspunt.

Wij gaan uit van positieve psychologie en wij zijn geen therapeuten of psychiaters. Wij proberen de mentale blokkades te verhelpen en deze om te buigen naar een begaanbare weg.

Inzicht in dit geval is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het mengen of mixen van eigen kennis, zo nodig aangevuld met de kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert!

Voor wie?

Je kunt bij ons terecht als je bijvoorbeeld spanning ervaart die niet in verhouding is met de prikkels die op je afkomen. Daar kom je dan even niet helemaal uit. Dat kan op allerlei gebieden zijn natuurlijk. Je hebt moeite om met je veeleisende partner om te gaan of je probeert te blijven staan op het werk met hele hoge werkdruk of je blijft maar tobben over de doel van het leven.

Op alles wat op je afkomt heb je niet veel invloed, maar je kunt wel een keuze maken in hoe je met die prikkels omgaat. Dat is uiteraard gewoon trainbaar.
We zullen veel variëren in de benadering van de op jou afkomende prikkels. Misschien moet je soms wat flexibeler zijn of moet je een overtuiging die elke keer voor conflicten zorgen. Soms kom je al een heel eind met ontspanningsoefeningen of ben je al gebaat bij het in kaart brengen van jouw belangrijkste waarden.

In het kort

Een life coach kan op heel veel vlakken helpen om het allemaal wat makkelijker te maken. Er kan van alles in het leven op je pad komen en dan is het fijn als je daar een beetje lichter mee om kunt gaan.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wat is de zin van het leven
  • Gedoe in het gezin
  • Geldproblemen
  • Crisis op het werk
  • Niet lekker in je vel zitten