Wat is een burn-out

We leggen het uit.

Wat is een burn-out eigenlijk?

Ja, wat is een burn-out eigenlijk. Om even bij het begin te beginnen is een goede start om eerst te bepalen wat een burn-out nu eigenlijk is. Daarvoor is het belangrijk om in eerste instantie te weten dat het geen officiële ziekte is. In theorie zou de huisarts dus tegen je kunnen zeggen dat je last hebt van stress of misschien wel angststoornis hebt of iets in die richting.  En dat terwijl je gewoon een burn-out hebt. Dus schrik niet als je niet de diagnose burn-out krijgt. Daar burn-out nu wel bijna werkgerelateerde ziekte nummer 1 is, zal het niet lang duren voordat het officieel als een diagnose kan worden vastgesteld.
En toch is het ook weer de huisarts die je officieel als eerste de diagnose burn-out moet geven.

Om een burn-out uit te kunnen leggen, laten we zien dat het een opeenstapeling is van een aantal fases. Het is namelijk een langdurig blootstelling aan stress die resulteert in overspannenheid en als die overspannenheid lange tijd aanhoudt en werkgerelateerd is, dan spreekt men van een burn-out.

wat is stress 4ucoaching huizen

Wat is stress?

Stress is een toestand van psychische spanning als gevolg van een prikkel die aanleiding is voor zowel psychische als fysiologische reacties. De prikkel, ook wel stressor genoemd, roept stress op als betrokkenen niet de mogelijkheden heeft er adequaat op te reageren. Het gaat om externe prikkels en de interne verwerking daarvan. (bron: wikipedia).

Eenvoudiger: stress ontstaat als er meer van je gevraagd wordt dan je denkt waar te kunnen maken.

Wat is overspannen?

Overspannen zijn is een gemoedstoestand die ontstaat als iemand te lang gespannen is geweest en niet meer tot rust kan komen. Oorzaken zijn van uiteenlopende aard.

Wat is een burn-out?

Dat is eigenlijk de optelsom van te veel stress en overspannen zijn. De burn-out ontstaat na langdurige, soms jarenlange roofbouw op het lichaam. Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug blijven doorgaan. Er is dan sprake van: ernstige emotionele uitputting en het ervaren van onverschilligheid of emotionele afstand tot de werksituatie (distantie).
Eigenlijk dus een ernstige vorm van werkgerelateerde overspannenheid.