Preventief coachen

Hoe zorg je voor verandering in je leven?

Preventief coachen

Preventief coachen wil zeggen dat wij als coach proberen te voorkomen dat jij door ziekte dreigt uit te vallen.
Preventief coachen wordt vaak gebruikt bij burn-out preventie en bij het voorkomen van te veel stress.

Het idee is dat de coachgesprekken jou inzicht gaan geven over wat jou drijft en waar jouw belemmeringen zitten. Wij gaan samen met jou op zoek naar de mogelijkheden om dingen te veranderen. Daarvoor zijn deze gesprekken nodig, want deze ruimte voor verandering is bij iedereen weer anders.

Preventief coachen voor ondernemers

Met name voor ondernemers is het van belang om te kijken of het zinvol is om de coaching preventief in te zetten. Niets is vervelender dan als leidinggevende geconfronteerd te worden met een werknemer die langdurig thuis komt te zitten. De werknemer is daar ook zeker niet mee gebaat. In een situatie waarbij een werknemer voor langere tijd is uitgeschakeld zijn eigenlijk alleen maar verliezers.

Derhalve zijn beide partijen er juist wel bij gebaat als de coaching preventief wordt ingezet en de werknemer weer de energie gaat vinden om in beweging te komen. We zullen proberen de struikelblokken weg te nemen en alle obstakels te vervangen door gladde wegen.

We gaan in ons preventieve coaching traject op zoek naar:

 • Het voorkomen van het door ziekte uitvallen van de medewerker.
 • Het versterken van de loyale binding met de andere medewerkers en het bedrijf.
 • Een actieve houding van de medewerker naar collega’s, het werk en het bedrijf.
 • Het weerbaarder maken van de medewerker.
 • Een manier om te voorkomen dat de medewerker in de toekomst uitvalt.
 • Het verhogen van het prestatieniveau van de medewerker.

Wie neemt het initiatief?

Het aanvragen van een preventief coaching traject kan uiteraard zowel op initiatief van de leidinggevende, de ondernemer of de medewerker komen. Zowel de medewerkers als de leidinggevende kunnen een verandering in het gedrag opmerken. Dit is misschien heel geleidelijk gegaan maar begint langzaam aan wel ernstig te worden. 

Zo kan een medewerker aangeven dat:

 • Deze moeite heeft met nee zeggen.
 • De verhouding tussen werk en privé beter in balans wil hebben.
 • Meer hulp nodig heeft om efficiënter te werken.
 • Meer zichzelf wil zijn en 
 • Zo zijn er nog veel meer dingen op te noemen.

Een leidinggevende kan ook dingen ondervinden of waarnemen, zoals:

 • De medewerker zich al een aantal keer voor kortere tijd ziek heeft gemeld.
 • De medewerker steeds meer moeite heeft om het werk af te krijgen.
 • De medewerker steeds minder naar behoren functioneert.
 • De medewerker moeite heeft om zichzelf op een ander pad te krijgen en.
 • Zo zijn er meer dingen te constateren.

Intake

De intake voor het preventief coachen zal zijn, zoals aangegeven, op initiatief van de medewerker of de leidinggevende. Dit is een kort gesprek van ongeveer 20 minuten en is gratis. In dit gesprek zullen we kort bespreken wie we zijn en hoe we werken, en mocht er een klik zijn, dan kunnen we een coaching traject gaan inzetten.

Coachingstraject

Doelen bepalen

In ons eerste gesprek zullen we samen met de leidinggevende (indien gewenst) en de medewerker kijken naar het doel van het coaching traject. Zelf vinden wij het prettig om de leidinggevende en de medewerker in het eerste gesprek bij elkaar te hebben. Dat deel van het gesprek duurt ongeveer een half uur. Het is zowel voor de leidinggevende als voor de medewerker fijn om transparant te zijn in de doelen. In dit halfuur zullen we het doel van de organisatie proberen te formuleren.

Wat hebben we nodig?

Het volgende deel van het gesprek zal zijn met de medewerker. Daarvoor nemen we ongeveer een uur de tijd om de doelen van het coachtraject te gaan bepalen en gaan we kijken wat de medewerker nodig denkt te hebben om het coachtraject succesvol te laten zijn.

Hoe lang duurt een traject?

Het traject bestaat bij ons uit ongeveer 6 tot 8 gesprekken. Indien gewenst, en wij vinden dat heel fijn, is er ook nog een evaluatiegesprek. Dat is ongeveer 3 maanden na het laatste gesprek. Dit laatste gesprek, de evaluatie, zit in het totaal aantal gesprekken.

Samen met de medewerker zullen wij gaan kijken hoe het nu gaat, hoe de medewerker er nu in staat en of er misschien nog een klein vervolg nodig is.

Behoefte aan een preventief coach traject?